ไฮโลออนไลน์ สล็อต Sa Gaming การเปิดเผย

ไฮโลออนไลน์ GTA V ในการตั้งค่า Ultra ที่ความละเอียด 1440p, Battlefield 4 ในการตั้งค่า Ultra ที่ความละเอียด 1440p บนแผนที่กองทัพเรือ, Shadow of Mordor ในการตั้งค่า Max ที่ความละเอียด 1440p และ Dirt Rally ในการตั้งค่าสูงด้วย 4xMSAA ที่ความละเอียด 1440p Radeon RX 480 8GB ราคาอยู่ที่ SEP $239 ทำคะแนน FPS เฉลี่ยที่ 51.2, Radeon RX 380X ราคา $229 ทำคะแนน FPS เฉลี่ยที่ 39.2, Radeon R9 390 ราคา $309 ทำคะแนน FPS เฉลี่ยที่ 53.8, GeForce GTX 960 ราคาอยู่ที่ $209.99 มีค่าเฉลี่ย FPS ที่ 33.5 ไฮโลออนไลน์ และ GeForece GTX 970 ที่ราคา304.99 เหรียญสหรัฐฯมีค่าเฉลี่ย FPS ที่ 50.1 ราคา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2016 ดูข้อมูลราคาที่ pcpartpicker.com การทดสอบดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการประสิทธิภาพของ AMD ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2016 บนระบบ ทดสอบโดยใช้การ์ดด้านบนและ Intel Core i7-5960X, 16GB DDR4-2666, Gigabyte X99-UD4, Windows 10 x64 (รุ่น 10586) และ Radeon Software Crimson รุ่น 16.5.2 และไดรเวอร์ Nvidia 368.39 ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามการใช้ไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุด ผลการทดสอบไม่ใช่ค่าเฉลี่ยและอาจแตกต่างกัน RX-18

2. คำชี้แจงของ “การพิสูจน์ในอนาคต” หมายถึงการสนับสนุนมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต 14nm FinFET, รองรับ DirectX®12 และ Vulkan™ API, เทคโนโลยีการแสดงผลใหม่ และประสบการณ์เช่น VR คำสั่ง “รองรับอนาคต” ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นการรับประกันหรือบ่งชี้ว่าผู้ใช้จะไม่ต้องอัพเกรดเทคโนโลยีกราฟิกอีกต่อไป การสนับสนุนมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะมีขึ้นที่อธิบายข้างต้นมีศักยภาพในการลดความถี่ในการอัพเกรดกราฟิกสำหรับผู้ใช้บางคน RX-5

3. ทำการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการประสิทธิภาพของ AMD ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2016 บน Radeon RX 480 และ Radeon R9 290 บนระบบทดสอบที่ประกอบด้วย Intel Core i7-5960X, 16GB DDR4-2666, Gigabyte X99-UD4, Windows 10 x64 (รุ่น 10586) ), Radeon Software Crimson Edition 16.5.2 โดยใช้ Ashes of Singularity, GTA V, Project Cars, Witcher และ Assassin’s Creed Syndicate ทั้งหมด เกมทดสอบที่ 1440p กราฟิก Radeon RX 480 (150W TGP/36 CU) เทียบกับกราฟิก Radeon R9 290 (275W TGP/40 CU) ดังนี้: Ashes of the Singularity (44.19 FPS vs 46 FPS); GTA V (66.23 FPS เทียบกับ 66.44 FPS); โครงการรถยนต์ (48.99 FPS เทียบกับ 45.99 FPS); Witcher 3 (50.78 FPS เทียบกับ 50.13 FPS); Assassin’s Creed Syndicate (50.51 FPS เทียบกับ 45.78 FPS) คะแนน FPS เฉลี่ยของเกมด้านบน: 52.14 (Radeon RX 480) เทียบกับ 50.06 (Radeon R9 290) GPU AMD Radeon™ แบบแยกและ AMD FirePro™ GPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม Graphics Core Next ประกอบด้วยเอ็นจิ้นการสั่งงานแบบแยกหลายตัวที่เรียกว่า Compute Unit (“CU”) แต่ละ CU ประกอบด้วย 64 shader (“Stream Processors”) ที่ทำงานพร้อมกัน (GD-78) สูตรประสิทธิภาพของ CU = FPS เฉลี่ย/# ของ CU ผลการทดสอบไม่ใช่ค่าเฉลี่ยและอาจแตกต่างกันไป RX-4

4. การทดสอบดำเนินการโดย AMD Performance Labs ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2016 บน 3DMark 11 และ 3DMark Firestrike โดยใช้ระบบทดสอบที่ประกอบด้วย i7-4600M, 8GB, ไดรเวอร์ AMD Radeon 16.20 AMD Radeon R9 M280X (14CUs) ทำคะแนนได้ 5700 และ 3500 ด้วยพลังของบอร์ด 82W AMD Radeon RX 480M (16CUs) ทำคะแนนได้ 7200 และ 4070 ด้วยพลังของบอร์ด 35W การใช้ Performance/Board power ผลลัพธ์ที่ได้โดยเฉลี่ยจาก 2 ชื่อที่แตกต่างกันคือ perf ต่อวัตต์ 2.8X เทียบกับ Radeon R9 M280X RX-5ความสมบูรณ์และผลกระทบของแผนการปรับโครงสร้างที่ประกาศในเดือนตุลาคม 2558 การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการปรับโครงสร้างในอนาคตอาจส่งผลกระทบในทางลบ ตลาดที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ AMD มีการแข่งขันสูง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ AMD อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมาก การรับรายได้ของ AMD จากผลิตภัณฑ์ SoC แบบกึ่งกำหนดเองนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นและความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ความต้องการผลิตภัณฑ์ของ AMD ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในอุตสาหกรรมที่ขาย ความต้องการผลิตภัณฑ์ของ AMD ที่ผันผวนหรือการลดลงของตลาดในอุตสาหกรรมใด ๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน ความสามารถของ AMD ในการออกแบบและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวลาที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม AMD พึ่งพาบริษัทภายนอกสำหรับการออกแบบ ผลิต และจัดหามาเธอร์บอร์ด ซอฟต์แวร์ และส่วนประกอบแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท หาก AMD สูญเสียการสนับสนุนจาก Microsoft Corporation สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน หรือผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์รายอื่นไม่ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทำงานบนผลิตภัณฑ์ของ AMD ความสามารถในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมาก และการที่ AMD ไว้วางใจผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สามและพันธมิตร AIB นั้นมีความเสี่ยงบางประการ ขอให้นักลงทุนทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการยื่นเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ AMD ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสของ AMD ในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2559 การพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สามและพันธมิตร AIB นั้นมีความเสี่ยงบางประการ ขอให้นักลงทุนทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการยื่นเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ AMD ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสของ AMD ในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2559 การพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สามและพันธมิตร AIB นั้นมีความเสี่ยงบางประการ ขอให้นักลงทุนทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการยื่นเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ AMD ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสของ AMD ในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2559

AMD, โลโก้ AMD Arrow, OverDrive, Radeon และการรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. DirectX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ Vulkan และโลโก้ Vulkan เป็นเครื่องหมายการค้าของ Khronos Group Inc. HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่ออื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องหมาย/ชื่อของบุคคลภายนอกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีการรับรองหรือโดย AMD ที่มีเจตนาหรือโดยนัย
5. ดูhttp://www.htcvive.com/ca/product-optimized/และhttps://www.oculus.com/en-us/rift/สำหรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบที่จำเป็นสำหรับชุดหูฟัง VR ต่างๆ

6. เทคโนโลยี AMD FreeSync™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดการกระตุกและ/หรือการฉีกขาดในเกมและวิดีโอโดยการล็อกอัตราการรีเฟรชของจอแสดงผลไว้ที่อัตราเฟรมของกราฟิกการ์ด ตรวจสอบกับผู้ผลิตส่วนประกอบหรือระบบของคุณสำหรับความสามารถเฉพาะ จอภาพที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยี AMD FreeSync™, กราฟิก AMD Radeon™ และ/หรือ AMD A-series APU ที่เข้ากันได้กับ DisplayPort™ Adaptive-Sync ต้องใช้ AMD Catalyst™ 15.2 Beta (หรือใหม่กว่า) อัตราการรีเฟรชแบบปรับได้จะแตกต่างกันไปตามจอแสดงผล ตรวจสอบกับผู้ผลิตจอภาพของคุณสำหรับความสามารถเฉพาะ รายชื่อของการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และเข้ากันได้กับจอภาพให้บริการที่www.amd.com/freesync GRT-2

7. การเร่งความเร็ว HEVC ขึ้นอยู่กับการรวม/การติดตั้งเครื่องเล่น HEVC ที่เข้ากันได้

8. เนื้อหา HDR กำหนดให้ระบบต้องได้รับการกำหนดค่าด้วยห่วงโซ่เนื้อหาที่พร้อมรองรับ HDR อย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึง: การ์ดกราฟิก จอภาพ/ทีวี ไดรเวอร์กราฟิก และแอปพลิเคชัน เนื้อหาวิดีโอต้องได้รับการจัดเกรดเป็น HDR และดูด้วยโปรแกรมเล่นที่รองรับ HDR เนื้อหาในโหมดหน้าต่างต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบปฏิบัติการ

9. โปรเซสเซอร์กราฟิก AMD มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้งานได้เฉพาะในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและการตั้งค่าจากโรงงานเท่านั้น การใช้งานโปรเซสเซอร์กราฟิก AMD ของคุณนอกข้อกำหนดหรือเกินกว่าการตั้งค่าจากโรงงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอเวอร์คล็อก อาจทำให้โปรเซสเซอร์กราฟิกของคุณเสียหาย และ/หรือนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อส่วนประกอบระบบของคุณ (รวมถึงมาเธอร์บอร์ดของคุณ และส่วนประกอบในนั้น (เช่น หน่วยความจำ)) ความไม่เสถียรของระบบ (เช่น การสูญหายของข้อมูลและภาพที่เสียหาย) ตัวประมวลผลกราฟิกที่สั้นลง ส่วนประกอบของระบบและ/หรืออายุการใช้งานของระบบ และในกรณีร้ายแรง ความล้มเหลวของระบบทั้งหมด AMD ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือบริการสำหรับปัญหาหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรเซสเซอร์กราฟิก AMD นอกข้อกำหนดของโปรเซสเซอร์กราฟิกหรือการตั้งค่าที่เกินจากโรงงาน คุณอาจไม่ได้รับการสนับสนุนหรือบริการจากผู้ผลิตระบบของคุณ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้โปรเซสเซอร์กราฟิก AMD หรือ AMD ของคุณนอกข้อกำหนดหรือการตั้งค่าโรงงานส่วนเกินจะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันผลิตภัณฑ์ AMD ของคุณและอาจไม่ครอบคลุมโดยการรับประกันของผู้ผลิตระบบของคุณ

10. มีบางรุ่นจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น – ตรวจสอบกับร้านค้าปลีกของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ AMD
ห้องข่าว AMD
การอ่านที่แนะนำ
01 พฤษภาคม 2017 16:15 ET
|
แหล่งที่มา:
อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง
AMD รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2560
ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 1 พฤษภาคม 2017) – AMD (NASDAQ: AMD) ประกาศรายได้สำหรับไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ 984 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนจากการดำเนินงาน 29 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 73 ล้านดอลลาร์ หรือ…
24 เมษายน 2017 09:00 ET
|
แหล่งที่มา:
อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง
Radeon Pro Duo ใหม่มอบประสิทธิภาพระดับมืออาชีพและความยืดหยุ่นสำหรับเวิร์กโฟลว์มัลติทาสกิ้งที่ซับซ้อนที่สุดในปัจจุบัน
ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwired – 24 เม.ย. 2017) – NAB SHOW 2017 – วันนี้ AMD (NASDAQ: AMD) ประกาศเปิดตัวกราฟิกการ์ด dual-GPU ตัวแรกของโลกที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพ: Polaris-architecture-based…เซนต์. แมรี่ แอนติกัว–(Marketwired – 28 มิ.ย. 2016) – VGambling Inc. (OTCQB: GMBL) หรือ (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทการพนันออนไลน์รุ่นต่อไปที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม eSports ขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว ยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้รับการอนุมัติจาก The Depository Trust Company (“DTC”) และปัจจุบันเป็น DTC มีสิทธิ์.

สิทธิ์ DTC ช่วยให้สามารถโอนหุ้น VGambling ได้อย่างง่ายดายและประหยัดระหว่างบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ DTC เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและทำหน้าที่เสมือนสำนักหักบัญชีสำหรับโบรกเกอร์ที่ให้บริการต่างๆ

นี่เป็นก้าวที่สำคัญมากสำหรับบริษัท เนื่องจากเตรียมที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มการเดิมพัน eSports ให้กับแฟน ๆ และผู้เข้าร่วมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2016 ด้วยธรรมชาติของอุตสาหกรรม eSports ทั่วโลก VGambling คาดว่าจะสนใจการลงทุนจากทั่วอเมริกาเหนือและทั่วโลก

“ความสามารถในการโอนหุ้น GMBL ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างโบรกเกอร์ในสหรัฐอเมริกานั้นสะดวกกว่าอย่างมาก และลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซื้อขายหุ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน eSports และโบรกเกอร์ซื้อและขายหุ้น VGambling ได้ประหยัดมากขึ้น” Grant กล่าว จอห์นสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ VGambling Inc.

เกี่ยวกับVGambling Inc.

VGambling Inc. เป็นบริษัทการพนันออนไลน์รุ่นต่อไปที่ได้รับใบอนุญาตในแคนาดา VGambling ตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้จากทั่วโลกสามารถเล่นและเดิมพันวิดีโอเกมที่มีผู้เล่นหลายคนและกิจกรรม e-Sports ด้วยเงินจริงในสภาพแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตและปลอดภัยของเรา VGambling เพิ่งออกใบอนุญาตผู้ให้บริการลูกค้าเพื่อดำเนินการเล่นเกมแบบโต้ตอบด้วยเงินจริงทั่วโลกจากฐานในแคนาดาและแอนติกาโดย Kahnawake Gaming Commission VGambling ได้ลงนามในข้อตกลงซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการเดิมพันเกมกับ Swiss Interactive Software GmbH เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการเดิมพัน VGambling นำโดยทีมอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากอุตสาหกรรมการพนันทางอินเทอร์เน็ตและวิดีโอเกม e-Sports การตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงิน VGambling มีสำนักงานในเซนต์แมรี แอนติกาและบาร์บูดาwww.vgambling.net . หุ้นสามัญของ VGambling จดทะเบียนใน OTCQB ภายใต้สัญลักษณ์ GMBL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่www.vgambling.netSEATTLE, WA–(Marketwired – 28 มิ.ย. 2016) – SinglePoint Inc. (OTC: ร้องเพลง) รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าวุฒิสภานิวยอร์กได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติสำหรับลายเซ็นของผู้ว่าราชการ Cuomo กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อลงนาม และ Cuomo คาดว่าจะลงนามภายใน 10 วันนับจากได้รับใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งได้รับการอนุมัติเวลา 15.00 น. EDT วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน

โคโลราโด อินดีแอนา มิสซูรี มิสซิสซิปปี้ และเวอร์จิเนีย ได้ผ่านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความถูกต้องตามกฎหมายของกีฬาแฟนตาซี และแมสซาชูเซตส์ได้ออกข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมนี้

“นี่เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม DFS” Greg Lambrecht ซีอีโอของ SinglePoint ซึ่งเพิ่งก้าวไปข้างหน้าในนามของผู้ถือหุ้น SinglePoint เพื่อเข้าซื้อหุ้นในDraftFuryซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดในพื้นที่ DFS

“DraftFury เป็นการทำธุรกรรมครั้งแรกของเราในตลาดนี้ และสิ่งหนึ่งที่เรารักษาไว้จะกลายเป็นผู้เล่นที่มีอำนาจในอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมการอ้างอิงที่ไม่ซ้ำแบบใครของพวกเขาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีในจำนวนฐานผู้ใช้ เงินรางวัลรวม และโดยรวม รายได้”

เขากล่าวเสริมว่า “ผมเชื่อว่านี่เป็นบริษัทที่ประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมากในพื้นที่ DFS และ SinglePoint ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของในองค์กรนี้ ในขณะที่เรายังคงปลูกฝังความสัมพันธ์ในการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในพื้นที่ DraftFury กำลังก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งใน ผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับ DraftKings, FanDuel และ Yahoo ในทำนองเดียวกันหุ้น SinglePoint มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมาและเราคาดว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไป”

DraftFury ยังได้ริเริ่มการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือใหม่แบบไดนามิก ซึ่งคาดว่าจะทำให้พวกเขาได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มเติมในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และสร้างโอกาสในการเพิ่มฐานผู้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ

RotoGuys.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทบทวนกีฬาแฟนตาซีที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี มีความเห็นว่าแบรนด์ DraftFury พร้อมที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม DraftFury วางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในบริษัทแรก กำลังก้าวหน้าอย่างมากในการจัดหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากแพลตฟอร์มกีฬาแฟนตาซีรายวัน ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่ง ความสามารถในการจัดการรายการที่ได้รับการปรับปรุง การตรวจสอบประสิทธิภาพรายการสด และทุกอย่างที่เราต้องการในเครือข่ายกีฬาแฟนตาซีรายวัน มีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะไม่ลงทะเบียนและเล่น DraftFury

SinglePoint Inc.เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีมือถือและการตลาดแบบครบวงจร ด้วยการกระจายตัวของโมเดลของตัวเองไปสู่ตลาดแนวนอน SinglePoint ตระหนักถึงจุดแข็งในการได้มาซึ่งความสนใจในบริษัทในเครือที่มีมูลค่าต่ำในตลาดอื่นๆ เช่น Daily Fantasy Sports เพื่อสร้างฐานการถือครองที่หลากหลาย ขณะนี้ เรากำลังสำรวจประโยชน์ของการควบคุมส่วนได้เสียในกระแสเงินสดที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า แต่บริษัทและสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเรามีความสามารถในการใช้งานและมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และทิศทาง

DraftFuryเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวัน NBA, NFL และ MLB ตามทักษะ DraftFury ทำให้ DFS เข้าถึงได้สำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นทั่วไป และปรับปรุงประสบการณ์สำหรับผู้ชื่นชอบ DFS ที่มีอยู่ผ่านรูปแบบ Pick’Em ที่เรียบง่าย การจับคู่ตามทักษะใน Fury Arena และนวัตกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ โปรแกรมอ้างอิง 7 ระดับของ DraftFury ให้รางวัลแก่พันธมิตรทางการตลาดอย่างไม่เห็นแก่ตัวสำหรับการส่งเสริมความสนุกสนานและความตื่นเต้นของการแข่งขันของ DraftFury ฐานผู้ใช้ เงินรางวัลรวม และรายได้ของ DraftFury ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละเดือน ในขณะที่แอพมือถือ eSports และฟีเจอร์ใหม่ของไซต์ล้วนเป็นแผนเพิ่มเติมสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ https://www.draftfury.com

ข้อความ
คาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎข้อ 175 ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎข้อ 3b-6 ภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดย กฎเหล่านั้น แถลงการณ์ทั้งหมด นอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริง ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแผนและวัตถุประสงค์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องและเป็นผลจริง และเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว

ภาวะแทรกซ้อนทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ในทันที บริษัทไม่มีหน้าที่แก้ไขหรือปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 13 มิ.ย. 2016) – E3 2016 –วันนี้ที่งาน Electronic Entertainment Expo (E3) AMD (NASDAQ: AMD) ซีอีโอ Lisa Su ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์กราฟิกการ์ด Radeon™ RX Series ก่อนเปิดตัวก่อนการเปิดตัว เพื่อพลิกโฉมการเล่นเกมบนพีซีในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยมอบประสิทธิภาพและฟีเจอร์ระดับผู้ชื่นชอบเกมเมอร์ในราคาหลักร้อยตั้งแต่ 100-300 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ AMD ได้เปิดตัวกราฟิกการ์ด Radeon™ RX 480 ซึ่งออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมระดับ AAA ที่ราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อที่ความละเอียด 1440p และถูกกำหนดให้เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประสบการณ์ VR ระดับพรีเมียม โดยเริ่มต้นเพียง 199 SEP สำหรับรุ่น 4GB การเข้าร่วมในตระกูล Radeon RX คือการ์ดกราฟิก Radeon™ RX 470 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ซึ่งมอบการเล่นเกม HD ที่ประหยัดพลังงานและสวยงาม และ Radeon™ RX 460 โซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสำหรับประสบการณ์การเล่นเกม e-sports ขั้นสูงสุด

โปรเซสเซอร์กราฟิก Radeon™ RX Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมเกม PC ด้วยฟอร์มแฟคเตอร์ที่หลากหลาย โดยมอบ “สิทธิ์” พื้นฐานสามประการสำหรับเกมเมอร์และนักพัฒนาเกม:

ประสบการณ์ VR ที่เหนือชั้นในราคาที่ไม่เคยมีมาก่อน – ดูตัวอย่างที่งาน Computexแล้ว Radeon™ RX Series จะขยายระบบนิเวศ VR ด้วยการสร้างประชาธิปไตยประสบการณ์ VR ที่เหนือชั้น ทำให้ใช้งานได้กับฟอร์มแฟคเตอร์มากมายและผู้บริโภคหลายล้านคนโดยลดอุปสรรคด้านต้นทุนในการเข้าสู่ตลาด
เนื้อหาเกมที่ยอดเยี่ยมส่งมอบให้กับนักเล่นเกมพีซีแบบเรียลไทม์ -ด้วยการผสมผสานโปรไฟล์ประสิทธิภาพของ Radeon™ RX Series และ API ที่ใกล้เคียงกับโลหะซึ่งสะท้อน API คอนโซลอย่างใกล้ชิด AMD เชื่อว่านักพัฒนาจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพสูง , เนื้อหาเกมประสิทธิภาพสูงสำหรับทั้งคอนโซลและพีซี ยกระดับระบบนิเวศเกมพีซี
ประสิทธิภาพ GPU ระดับคอนโซลสำหรับโน้ตบุ๊กที่บางและเบา – โน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมนั้นมักจะมีขนาดใหญ่และยุ่งยากหรือใช้พลังงานต่ำสำหรับความต้องการในการเล่นเกมในปัจจุบัน Radeon™ RX Series จัดการกับสิ่งนี้ด้วยเทคโนโลยีเรือธงที่มอบประสิทธิภาพ GPU ให้กับผู้ใช้อุปกรณ์พกพาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทียบได้กับคอนโซลที่ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษและความสูง z ต่ำเพื่อขับเคลื่อนโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมที่บาง เบา และประสิทธิภาพสูง และประสบการณ์การเล่นเกม 1080p 60Hz สำหรับทั้งคู่ eSports และชื่อ AAA
Raja Koduri รองประธานอาวุโสและหัวหน้าสถาปนิกของ Radeon Technologies Group ของ AMD กล่าวว่า “นักเล่นเกมและผู้บริโภคทุกวันนี้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง “วันนี้มีเพียง 16 เปอร์เซ็นต์ของเกมเมอร์บนพีซีเท่านั้นที่ซื้อ GPU ที่มอบประสบการณ์ VR และการเล่นเกมระดับพรีเมียม เกมเมอร์2แสนล้านคนถูกลดระดับให้ใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัย นักเล่นเกมโน้ตบุ๊กมักถูกบังคับให้ประนีประนอม และอีกสิบล้านคนเท่านั้นที่ทำได้ อ่านประสบการณ์ PC VR ที่น่าทึ่งที่พวกเขาไม่สามารถเพลิดเพลินได้ด้วยตัวเอง Radeon™ RX Series ทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลง ทำให้เกมระดับไฮเอนด์และเทคโนโลยี VR ที่ล้ำหน้าน่าดึงดูดใจเข้าถึงได้ทุกคน”

นักเล่นเกมในตลาดสำหรับกราฟิกการ์ดใหม่ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก Radeon™ RX Series ที่จะมาถึง ซึ่งประกอบด้วย:

เทคโนโลยีที่เหนือกว่าที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน – Radeon™ RX Series มาพร้อมกราฟิกและเทคโนโลยีการเล่นเกมที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน GPU ที่มีราคาต่ำกว่า $300 SEP มอบวิศวกรรมที่ล้ำสมัยให้กับนักเล่นเกมพีซีและผู้บริโภค VR ทุกวัน Radeon™ RX Series ใช้สถาปัตยกรรม Polaris ที่ปฏิวัติวงการซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการ 14nm FinFET ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกที่มีทรานซิสเตอร์ที่เล็กที่สุดที่เคยใช้ใน GPU ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากขนาดเล็กและบางอย่างไม่น่าเชื่อ ชิป.
ประสบการณ์ VR ที่ไม่เคยมีมาก่อนในราคาที่เอื้อมถึง – ด้วยโมเดลเริ่มต้นที่ 199 SEP ที่ SEP ทำให้ Radeon™ RX 480 เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประสบการณ์ VR ระดับพรีเมียม โดยมอบความสามารถด้านกราฟิกที่จำเป็นในการนำประสบการณ์ PC VR คุณภาพสูงจาก Oculus และ HTC 3มาสู่ ใครก็ตามที่ต้องการมัน
เทคโนโลยีแห่งอนาคต1 – Radeon™ RX Series ยังคงสานต่อประเพณีของนวัตกรรม Radeon™ เช่นการเป็นเทคโนโลยีการประมวลผล FinFET ขนาด 14 นาโนเมตรเป็นรายแรก อันดับแรกในประเภทหน่วยความจำและแบนด์วิดท์ เช่น HBM และเป็นคนแรกที่สนับสนุน API สำหรับการเล่นเกมแบบโอเวอร์เฮด เกมเมอร์จะเพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเวลานานและมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ที่ “พิสูจน์ได้ในอนาคต” ได้แก่:
การเล่นเกมชั้นนำของ DirectX® 12 และ Vulkan™ – Radeon™ RX Series ที่ขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรม Polaris สร้างขึ้นเพื่อมอบประสิทธิภาพการเล่นเกม DirectX® 9, DirectX® 10 และ DirectX® 11 ที่เหนือชั้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้จริงใน DirectX® 12 และ Vulkan™ , อนาคตของการเล่นเกม สถาปัตยกรรม Polaris รองรับการประมวลผลแบบอะซิงโครนัสโดยเฉพาะเพื่อประสบการณ์ที่เหนือกว่าในเกมและแอพพลิเคชั่น VR โดยใช้ DirectX® 12 และ Vulkan™ AMD นำเสนอประสบการณ์การเล่นเกม DirectX® 12 และ Vulkan™ อันน่าทึ่งแก่นักเล่นเกม รวมถึงเนื้อหา VR ที่น่าอัศจรรย์ โดยร่วมมือกับนักพัฒนา DirectX® 12 และ Vulkan™ ชั้นนำของโลกที่ต้องการพัฒนาบน Radeon™ เพื่อนำเกมที่ดีที่สุดออกสู่ตลาด
เทคโนโลยีการแสดงผลยุคใหม่ – Radeon™ RX Series รองรับการเล่นเกมและวิดีโอ HDR รุ่นใหม่บนจอภาพ HDR และทีวีรุ่นใหม่ นอกจากนี้ Radeon™ RX Series ยังรองรับ HDMI™ 2.0b และ DisplayPort 1.3/1.4 ซึ่งรองรับ HDR ความละเอียดสูงรุ่นใหม่และจอภาพที่มีการรีเฟรชสูง ตั้ง Radeon ™ RX Series คุณสมบัติพิเศษเร่ง H.265 เข้ารหัสและการถอดรหัสการเปิดใช้งานได้อย่างง่ายดายหรือสตรีมมิ่งของ 10 บิต 4K วิดีโอที่ 60 FPS 4
ซอฟต์แวร์ Radeon ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ ความเสถียร และการควบคุมที่ดีที่สุด – ความซับซ้อนพอๆ กับกราฟิกการ์ด Radeon™ RX Series คือซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนการ์ดเหล่านี้ ซอฟต์แวร์ Radeon มอบประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ และความเสถียรขั้นสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ที่แกะออกจากกล่องจะราบรื่นและรวดเร็วเป็นพิเศษ และจะดีขึ้นตามอายุเมื่อมีการอัปเดต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิกการ์ด Radeon™ RX Series ที่ใช้สถาปัตยกรรม Polaris โปรดติดตามห้องข่าว AMD และช่องทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง

แหล่งสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม Polaris ที่พบในกราฟิกการ์ด Radeon™ RX Series ที่กำลังจะวางจำหน่ายบนAMD.com
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก Radeon™
เป็นแฟนของ AMD บนFacebook
ติดตามกราฟิก Radeon™ บนTwitter
เกี่ยวกับ AMD เป็น
เวลากว่า 45 ปีแล้วที่ AMD ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีการประมวลผล กราฟิก และการแสดงภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำหรับการเล่นเกม แพลตฟอร์มที่สมจริง และศูนย์ข้อมูล ผู้บริโภคหลายร้อยล้านราย ธุรกิจชั้นนำที่ติดอันดับ Fortune 500 และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทั่วโลกต่างพึ่งพาเทคโนโลยีของ AMD ทุกวันเพื่อปรับปรุงการใช้ชีวิต การทำงาน และการเล่น พนักงาน AMD ทั่วโลกต่างมุ่งเน้นที่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน AMD ในวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจในวันพรุ่งนี้ โปรดไปที่ AMD (NASDAQ: AMD) เว็บไซต์ , บล็อก , FacebookและTwitterหน้า

AMD, โลโก้ AMD Arrow, Radeon และส่วนอื่นๆ รวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. DirectX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ Vulkan และโลโก้ Vulkan เป็นเครื่องหมายการค้าของ Khronos Group Inc. HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่ออื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คำเตือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ Advanced Micro Devices, Inc. (“AMD”) ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะ ฟังก์ชัน ประโยชน์ ราคา เวลา ความคาดหวัง และความพร้อมใช้งานของกราฟิกการ์ด AMD Radeon™ RX series เหนือสิ่งอื่นใด จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “อาจ” “คาดว่า” “เชื่อ” “แผน” ” เจตนา” “โครงการ” และศัพท์อื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายกัน นักลงทุนได้รับการเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในเอกสารนี้อิงตามความเชื่อ สมมติฐาน และความคาดหวังในปัจจุบัน พูดเฉพาะ ณ วันที่ของเอกสารนี้และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากความคาดหวังในปัจจุบัน ได้แก่ โดยไม่จำกัดเพียง: ความเป็นไปได้ที่การครอบงำตลาดไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel Corporation และการดำเนินธุรกิจเชิงรุกอาจจำกัดความสามารถของ AMD ในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ AMD พึ่งพา GLOBALFOUNDRIES Inc. (GF) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไมโครโปรเซสเซอร์และ APU ทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ GPU บางส่วนของบริษัท โดยมีข้อยกเว้นอย่างจำกัด หาก GF ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการผลิตของ AMD ได้ ธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบ AMD พึ่งพาบุคคลที่สามในการผลิตผลิตภัณฑ์ และหากพวกเขาไม่สามารถทำได้ในเวลาที่เหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอและใช้เทคโนโลยีการแข่งขัน ธุรกิจของ AMD อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมาก ความล้มเหลวในการบรรลุผลการผลิตที่คาดหวังสำหรับผลิตภัณฑ์ของ AMD อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการทางการเงิน ความสำเร็จของธุรกิจของ AMD นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการแนะนำผลิตภัณฑ์ในเวลาที่เหมาะสมด้วยคุณสมบัติและระดับประสิทธิภาพที่มอบคุณค่าให้กับลูกค้าในขณะที่สนับสนุนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่สำคัญ หาก AMD ไม่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอหรือได้รับเงินทุนจากภายนอก ก็อาจเผชิญกับการขาดแคลนเงินสดและไม่สามารถทำการลงทุนตามแผนทั้งหมดในการวิจัยและพัฒนาหรือการลงทุนเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ การสูญเสียลูกค้ารายสำคัญอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AMD ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของ AMD และตลาดที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ AMD มีการแข่งขันสูง และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ AMD อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมาก ขอให้นักลงทุนทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการยื่นเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ AMD ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสของ AMD ในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2559

1. คำชี้แจงของ “การพิสูจน์ในอนาคต” หมายถึงการสนับสนุนมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการผลิต 14nm FinFET, รองรับ DirectX 12 และ Vulkan API, เทคโนโลยีการแสดงผลใหม่ และประสบการณ์เช่น VR คำแถลง “รองรับอนาคต” ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นการรับประกันหรือบ่งชี้ว่าผู้ใช้จะไม่ต้องอัพเกรดเทคโนโลยีกราฟิกอีกเลย การสนับสนุนมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะมีขึ้นที่อธิบายข้างต้นมีศักยภาพในการลดความถี่ในการอัพเกรดกราฟิกสำหรับผู้ใช้บางคน
2. อ้างอิงจากข้อมูลภายในและการวิเคราะห์ของ AMD เท่านั้น ณ เดือนพฤษภาคม 2559
3. ดูhttp://www.htcvive.com/ca/product-optimized/และhttps://www.oculus.com/en-us/ รอยแยก/สำหรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบที่จำเป็นสำหรับชุดหูฟัง VR ที่แตกต่างกัน
4. การเร่งความเร็ว HEVC ขึ้นอยู่กับการรวม/การติดตั้งเครื่องเล่น HEVC ที่เข้ากันได้ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 13 มิ.ย. 2016) – Breakout Coin ( www.breakoutcoin.com ) เหรียญสำหรับชำระเงินในอุตสาหกรรมเกมที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ จะเริ่มขายเหรียญสาธารณะในวันนี้ เวลา 10.00 น. PDT / 13.00 น. EDT ด้วย super -โบนัส 25% สำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำใน 60 นาทีแรก ต่อจากนั้น โบนัสจะยังคงอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์แรก 10 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่สอง และ 5 เปอร์เซ็นต์สำหรับสัปดาห์ที่สามของการขาย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพโดยการแลกเปลี่ยนBittrex ( www.bittrex.com ) หนึ่งในนั้น การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก

จะมีการเสนอเหรียญ Breakout Coins (BRK) ทั้งหมด 6,627,494 เหรียญสำหรับ bitcoin ในราคาฐานไม่ต่ำกว่า 0.00022222 BTC (ประมาณ 14.4 เซนต์ที่อัตราแลกเปลี่ยน bitcoin ปัจจุบัน) ซึ่งพร้อมกับการขายก่อนหน้าและโทเค็นเพื่อจูงใจผู้เล่นและเว็บไซต์เกม จะทำให้จำนวน BRK ทั้งหมดที่มีอยู่ถึง 19,500,000 ตามที่ผู้ร่วมก่อตั้ง Paul Kim

Breakout Coin เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเชนของ Breakout Chain สำหรับการเล่นเกม ซึ่งสร้างขึ้นโดยทีมงานที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเกมและสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงหัวหน้านักพัฒนา James Stroud, PhD. ผู้ร่วมก่อตั้ง CryptoCertify ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบและรับรองสกุลเงินดิจิทัลแห่งแรก Randy Kim ผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพที่มีประสบการณ์ 20 ปีในการจัดการคาสิโนลอสแองเจลิส Paul Kim มีประสบการณ์ 25 ปีในด้านไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์และการเล่นเกม และ Gian Perroni ผู้บริหาร iGaming ที่มีประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์มากกว่า 18 ปี เอกสารไวท์เปเปอร์ที่อธิบายองค์ประกอบทางเทคนิคทั้งหมดของ Breakout Chain, Breakout Coin และส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันสามารถดูได้ที่http://bit.ly/25SjGtY

“โลกของเกมออนไลน์รอคอยวิธีแก้ปัญหาแบบนี้มาหลายปีแล้ว” Perroni กล่าว

“Breakout Coin ให้การชำระเงินในเกมอย่างราบรื่นทุกที่ในโลก ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลัง Breakout Chain ใช้สัญญาอัจฉริยะและไซด์เชนเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงทางการเงินเหล่านี้ระหว่างคู่สัญญา” Stroud กล่าว

“อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์สร้างรายได้ทั่วโลกมากกว่า 42 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และอีก 96 พันล้านดอลลาร์ในพื้นที่วิดีโอเกม ซึ่งจัดงาน E3 ประจำปีในลอสแองเจลิสในสัปดาห์นี้” พอล คิม กล่าวเสริม “Breakout Coin จะถูกใช้เพื่อระบุคุณสมบัติการเล่นเกมของเรามากมาย และจะได้รับการยอมรับจากทุกคุณสมบัติ ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม eSports ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ และร้านดาวน์โหลดเกมดิจิทัลเต็มรูปแบบของเรา”

Breakout Coin เป็นหนึ่งในสามของสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถใช้ใน Breakout Chain ได้ ส่วนอื่น ๆ คือ Breakout Stake (BRX) ซึ่งผู้ถือ BRK ได้รับตามขนาดของการระดมทุนและได้รับดอกเบี้ยจากการถือหุ้น นักขุดที่รับผิดชอบการประมวลผลธุรกรรม BRK ยังได้รับโทเค็นประเภทอื่นที่เรียกว่า SisterCoin (SIS) สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ crowdsale กรุณาเยี่ยมชมwww.breakoutcoin.com/coinsale

เกี่ยวกับ Breakout Coin
Breakout Coin (BRK), Breakout Stake (BRX) และ Sister Coin (SIS) เป็นโทเค็นที่ทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน Breakout Chain ซึ่งเป็นบล็อกเชนแบบหลายสกุลเงินตัวแรกของอุตสาหกรรมสำหรับการชำระเงินและรางวัลในอุตสาหกรรมเกม Breakout Coin สร้างและดูแลโดย Breakout Services, Limitada, a Costa Rican LLC และดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากไซต์เกมโป๊กเกอร์และคาสิโนที่ได้รับการควบคุมซึ่งดำเนินงานโดย Breakout Gaming ซึ่งยอมรับโทเค็นสำหรับการเล่นเกมนิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwired – 7 มิถุนายน 2016) – ESPN และ FOX Sports กำลังออกอากาศ Yahoo มีแอปสำหรับมัน และ Turner Broadcasting ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ CNN, TNT และ TBS เป็นเจ้าภาพ มันคืออะไร? เป็นวิดีโอเกมการแข่งขันที่เรียกว่า Electronic Sports หรือ eSports และความนิยมทั่วโลกกำลังเติบโตในอัตราที่น่าตกใจ SPYR, Inc. (OTCQB: สไปร์) ตรงต่อเวลาเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่กลายเป็นอุตสาหกรรมพันล้านดอลลาร์ด้วย Pocket Starships เกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมากที่เล่นได้ฟรี เล่นข้ามแพลตฟอร์มได้จริง

เป็นเกมแนวต่อสู้ออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคน (รู้จักกันในชื่อ “MOBA”) เช่น Call of Duty, League of Legends และ Counter-Strike ที่ยึดอุตสาหกรรมเกมการแข่งขันนี้ไว้ SPYR เพิ่งประกาศว่าแนวคิด Pocket Starships อยู่ที่บ้านในเวที eSports และการต่อสู้ในอวกาศแบบเรียลไทม์ของเกมสามารถหล่อหลอมให้เป็นรูปแบบการแข่งขัน eSports ได้อย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทกำลังดำเนินการอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับเกมข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งอนุญาตให้ใช้โหมดการแข่งขันและกำหนดตำแหน่งเกมเพื่อเข้าสู่อารีน่า eSports

ในรายงานการเติบโตของผู้ชม eSports Newzoo ประมาณการว่าขณะนี้มีผู้คนประมาณ 1.1 พันล้านคนทั่วโลกที่ทราบว่า eSports คืออะไร และคาดว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 400 ล้านคนในสามปีสั้นๆ เป็นมากกว่า 1.5 พันล้านคนภายในปี 2562

Ralf Reichert ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Electronic Sports League กล่าวถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ eSports “วิธีที่ง่ายที่สุดในการนำ eSports มาใช้คือมีแฟน ๆ 200 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งใหญ่กว่า NHL” ในบทความที่เขียนโดย CNN ระบุว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลก League of Legends เมื่อปีที่แล้วดึงดูดผู้ชมได้ 36 ล้านคน ผู้ชมที่กีฬาอย่าง NBA ทำได้เพียงแค่ฝันถึง

เป็นการซื้อ Twitch ของ Amazon ในปี 2014 ด้วยมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งกระตุ้นความนิยมของ eSports อย่างแท้จริงและเปลี่ยนเกมการแข่งขันให้กลายเป็นกีฬาที่มีผู้ชม Marcus Graham ผู้อำนวยการฝ่ายโปรแกรมของ Twitch กล่าวว่า “Twitch เป็นตัวเปลี่ยนเกมโดยพื้นฐานแล้วเป็นช่องเคเบิลระดับโลกช่องแรกสำหรับ eSports เมื่อแฟน ๆ ของ eSports ไม่ได้ดูการแข่งขันบน Twitch TV หรือ ESPN หรือ FOX Sports พวกเขากำลังจัดสนามกีฬาและดูการต่อสู้แบบสดต่อหน้าพวกเขา

การแข่งขัน eSports เกมการแข่งขันเช่น League of Legends World Championships ในปี 2013 ขาย Staples Center ในลอสแองเจลิสและในปี 2014 มีผู้ชมสตรีมมิ่งประมาณ 27 ล้านครั้ง; มากกว่าจำนวนผู้ชมเฉลี่ยของแต่ละเกมใน World Series และใกล้เคียงกับจำนวนผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันบาสเกตบอล NCAA ในปีนี้

Newzoo กล่าวในรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของการรับรู้ eSports ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ โดยหลักสามารถประกอบได้เป็นสามสิ่ง: (1) การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของสื่อกระแสหลักและผู้แพร่ภาพกระจายเสียง (2) ความพยายามอย่างมากของผู้เผยแพร่ในการสร้างธุรกิจ eSports และ (3) การเติบโตอย่างรวดเร็วในลีกและกิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับโลก ระดับภูมิภาค และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น

แหล่งอุตสาหกรรมรายงานว่าเกมดิจิทัลโดยทั่วไปสร้างรายได้ 80,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว โดยคาดว่าจะมีรายรับ 104 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 ตอนนี้ผู้เผยแพร่โฆษณาอย่าง SPYR สามารถเพิ่มรายได้เพิ่มเติมด้วยการเข้าสู่เวที eSports และสิ่งที่กำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างชัดเจน

เกี่ยวกับ Stock Market Media Group

Stock Market Media Group คือบริษัท IR ด้านการพัฒนาเนื้อหาที่นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับเรื่องราวขององค์กรที่จะเปิดเผยในสื่อด้วยรายงานการวิจัย วิดีโอขององค์กร การสัมภาษณ์ CEO และบทความข่าวเด่น

Stock Market Media Group เป็นผู้เผยแพร่ข่าว อัปเดต การแจ้งเตือน และข้อมูลเกี่ยวกับ SPYR, Inc. [“SPYR”] โดยเฉพาะ สิ่งพิมพ์ของเราเกี่ยวกับ SPYR อิงตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตของ SPYR เท่านั้น และการเปิดเผยทางกฎหมายของ SPYR ที่จัดทำขึ้นในการยื่นฟ้องของ SPYR กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่เราจะเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ SPYR บทความของเราจะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เราเผยแพร่จาก SPYR และแยกต่างหากจากที่ปรึกษากฎหมายของ SPYR สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักทรัพย์ Mailander Law Office, Inc.

แยกจากเนื้อหาข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันในบทความของเราเกี่ยวกับ SPYR เราอาจรวมความคิดเห็นของเราเองเกี่ยวกับ SPYR ธุรกิจ ตลาดและโอกาสเป็นครั้งคราว ความคิดเห็นใด ๆ ที่เราอาจเสนอเกี่ยวกับ SPYR เป็นความคิดเห็นของเราแต่เพียงผู้เดียว และจัดทำขึ้นโดยอาศัยสิทธิ์ของเราภายใต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกา และจัดทำขึ้นเพื่อการอภิปรายตามความคิดเห็นทั่วไปของผู้อ่านของเราเท่านั้น ความคิดเห็นของเราไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนที่สมบูรณ์ แม่นยำ แม่นยำ หรือเป็นปัจจุบัน หรือตีความหรือตีความว่าเป็นงานวิจัย การตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณอาจทำเกี่ยวกับ SPYR หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของคุณเอง สิ่งพิมพ์ของเราเกี่ยวกับ SPYR จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำวิจัยอิสระเพิ่มเติมwww.sec.govซึ่งคุณสามารถค้นหาเอกสารที่ยื่นและการเปิดเผยทั้งหมดของ SPYR ได้ เราขอแนะนำตามกฎทั่วไปว่า ก่อนที่คุณจะลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ที่คุณปรึกษากับนักวางแผนทางการเงินหรือที่ปรึกษามืออาชีพ และคุณควรดำเนินการตรวจสอบที่สมบูรณ์และเป็นอิสระก่อนที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ หลังจากพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรอบคอบแล้ว

เราไม่ใช่นายหน้า ตัวแทนจำหน่าย นักวิเคราะห์ หรือที่ปรึกษาที่ลงทะเบียน เราไม่มีใบอนุญาตการลงทุนและห้ามขาย เสนอขาย หรือเสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ สิ่งพิมพ์ของเราเกี่ยวกับ SPYR ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต. 17b

การเปิดเผยค่าตอบแทน

มาตรา 17(b) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 กำหนดให้ผู้จัดพิมพ์ที่แจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อชดเชย ให้เปิดเผยว่าใครเป็นผู้ชำระเงิน จำนวนเงิน และประเภทการชำระเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 มาตรา 17(b) โดยสมบูรณ์ เรากำลังเปิดเผยว่าเราได้ทำสัญญากับ SPYR เป็นเวลาหนึ่งปีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 เราตกลงที่จะเผยแพร่บทความ ข่าวสาร อัปเดต การแจ้งเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับ SPYR ขึ้นอยู่กับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของ SPYR เกี่ยวกับเนื้อหาข้อเท็จจริง และการยืนยันเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงแยกต่างหากโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านหลักทรัพย์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ SPYR เพื่อแลกกับบริการของเรา SPYR ตกลงที่จะชดเชยให้เราด้วยค่าบริการรายเดือน $5,000.00 นอกจากนี้ SPYR ตกลงที่จะออกหุ้น 250,000 หุ้นของ SPYR’s Restricted Common Stock ให้กับเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.stockmarketmediagroup.comไทเป ไต้หวัน–(Marketwired – 31 พฤษภาคม 2016) – COMPUTEX TAIPEI 2016 — การสร้างมรดกแห่งนวัตกรรมAMD (NASDAQ: AMD) วันนี้ได้เน้นย้ำถึงการอัปเดตหลายรายการเกี่ยวกับโซลูชันการประมวลผลและกราฟิกประสิทธิภาพสูงของบริษัทที่กำลังจะมีขึ้น

“เราเข้าสู่ปี 2016 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีของ AMD” ดร. ลิซ่า ซู ประธานและซีอีโอของ AMD กล่าว “การเปิดตัวในวันนี้ 7 ของเราTH APUs มือถือรุ่น-Series ที่จะปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดโดยใหม่ Radeon ™ RX ชุด GPUs แล้วรุ่นต่อไปของเราประมวลผลสก์ท็อป ‘Summit Ridge’ ขับเคลื่อนโดยหลัก ‘เซน’ ของเราเป็นตัวแทนของจุดหลักฐานที่สำคัญของเรา กลยุทธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ AMD อีกครั้งในฐานะผู้นำด้านการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูง”

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ :

สล็อต Sa Gaming การเปิดเผยกลยุทธ์สำหรับกราฟิกการ์ด Radeon™ RX Series ที่ใช้สถาปัตยกรรม Polaris ที่กำลังจะเปิดตัวซึ่งจะนำเสนอเทคโนโลยีการเล่นเกม1อันน่าตื่นเต้นที่คัดสรรมาเพื่ออนาคตและความบันเทิง VR ที่ราบรื่นอย่างน่าประทับใจในราคาเริ่มต้นเพียง 199 เหรียญสหรัฐ SEP ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายนนี้
การเปิดตัวของใหม่ 7 TH Generation AMD A-Series มือถือเร่งหน่วยประมวลผล (APUs) ซึ่งแสดงให้เห็นการปรับปรุงที่สำคัญในการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งผลตัวเลขสองหลักในการเล่นเกม, สล็อต Sa Gaming การแสดงผลวิดีโอและการบีบอัดไฟล์ประสิทธิภาพ2
การสาธิตคอร์โปรเซสเซอร์ x86 ประสิทธิภาพสูงของ AMD (ชื่อรหัสว่า “Zen”) ต่อสาธารณะครั้งแรก โดยเป็นขุมพลังโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป “Summit Ridge” ที่มีแปดคอร์และสิบหกเธรด

สถาปัตยกรรม AMD Radeon Polaris ที่
จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายน Radeon™ RX Series จะนำเสนอโซลูชั่นที่ราคาไม่แพงที่สุดในโลกสำหรับประสบการณ์ PC VR ระดับพรีเมียม ซึ่งรวมถึงรุ่นที่รองรับทั้ง HTC Vive™-Ready และ Oculus™ Rift™ ความสำเร็จทางเทคนิคที่สำคัญนี้จะมอบประสบการณ์ VR ให้กับ GPU ราคา $500 ในการ์ดกราฟิกที่มีราคาต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง

Radeon™ RX Series จะเป็นเทคโนโลยีก่อกวนที่จะเพิ่มเชื้อเพลิงจรวดให้กับการเติบโตของระบบนิเวศ VR โดยนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในมือของผู้บริโภค AMD คาดว่าการกำหนดราคาเชิงรุกสำหรับบางรุ่นเริ่มต้นเพียง 199 เหรียญสหรัฐ SEP จะสามารถขยายตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้สำหรับ PC VR และเร่งการประหยัดจากขนาดในระบบนิเวศ VR

7 TH Generation AMD ซีรีส์ A APUs
โน้ตบุ๊คขับเคลื่อนโดย 7 TH Generation AMD A Series-หน่วยประมวลผลให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและเล่นอีกต่อไป3เป็นถึงสี่แกนมอบประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่าสำหรับทุกชีวิตแบตเตอรี่วันที่4 การจัดส่งสินค้าในปริมาณมากให้กับลูกค้า OEM สายเต็มรูปแบบของ 7 THโปรเซสเซอร์ AMD A-Series เจนเนอเรชั่นมีแกนซีพียู “Excavator” x86 ที่ปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์พกพาสำหรับการประมวลผลความเร็วสูงพร้อมกราฟิก Radeon™ ในตัว – โดยบางรุ่นมีกราฟิก Radeon™ R7 – สำหรับการเล่นเกม eSports ที่ราบรื่นและการสตรีม HD ที่ได้รับการปรับปรุง ความสามารถ กลุ่มผลิตภัณฑ์ “Bristol Ridge” ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ AMD FX, A12 และ A10 รุ่น 35 และ 15 วัตต์ ในขณะที่โปรเซสเซอร์ “Stoney Ridge” มีการกำหนดค่า A9, A6 และ E2 15 วัตต์

เอเอ็มดีส่งกราฟิกและการประมวลที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับการแข่งขันที่มีถึงกราฟิกที่สูงขึ้น 53% ผลการดำเนินงาน5ถึง 51% ประสิทธิภาพการประมวลผลที่สูงขึ้นเมื่อ 7 วันที่ประมวลผล Generation AMD FX เมื่อเทียบกับ Intel Core i7 6
APU ของ “Stoney Ridge” ให้ประสิทธิภาพคอร์ของ CPU เร็วขึ้นสูงสุดถึง 50% เมื่อเทียบกับ APU “Carrizo” 7รุ่นก่อนหน้า
AMD A9 APU ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อนำความ “ว้าว” มาสู่ระบบระดับเริ่มต้น ให้ประสิทธิภาพด้านกราฟิกที่เร็วกว่า Intel Pentium-4405U 8ถึง 27% และยังเป็นคู่แข่งกับ Intel i3-6100U ด้วยกราฟิกที่แข่งขันได้9 และประสิทธิภาพของระบบ10ด้วยการจัดอันดับ 1.2 GHz เร็วกว่า CPU ความเร็ว11″Zen” x86 Core ประสิทธิภาพสูง
AMD เปิดตัวการสาธิตสาธารณะครั้งแรกของโลกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหลักของโปรเซสเซอร์ x86 “Zen” ที่ปฏิวัติวงการในโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป AM4 รุ่นต่อไป (ชื่อรหัสว่า “Summit Ridge”) ซึ่งมีแปดคอร์และสิบหกเธรด คอร์ “Zen” ของ AMD ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับตลาดที่หลากหลาย รวมถึงเดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ โน้ตบุ๊ก และโซลูชั่นแบบฝังที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะวางจำหน่ายครั้งแรกในโปรเซสเซอร์ “Summit Ridge” สำหรับเดสก์ท็อปประสิทธิภาพสูงของเรา